Tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop

Cam kết không nuốt thẻ, không bảo trì, có nhân viện trực hỗ trợ 24/24, rút tiền sau 1 phút.

Đổi thẻ cào thành tiền mặt nhanh chóng - tiện lợi

Gạch thẻ siêu rẻ chiết khấu 10 - 15%. Free phí rút về các ngân hàng Nội địa Việt Nam, Ví điện tử Momo

Đổi Thẻ Cào Tự Động

VIETTEL cần điền đúng seri.
Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI.
Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin web/shop đối tác, web con.
► Hướng dẫn - chính sách Tại đây! ⭐
► Liên hệ hỗ trợ, kiểm tra thẻ miễn phí Tại đây!
► Group thông báoGr zalo 1 | Gr zalo 2 | Telegram
► Tạo website con: Tại đây

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 17.2% 17.2% 17.5% 19% 23% 23%
Vip 19.5% 19.5% 19.5% 17.2% 17.2% 17.5% 19% 23% 23%
Đại Lý 19.5% 19.5% 19.5% 17.2% 17.2% 17.5% 19% 23% 23%
Tổng Đại Lý 14.5% 14.5% 14.5% 12.2% 12.2% 12.5% 14% 18% 18%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Vip 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Đại Lý 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Tổng Đại Lý 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 29.2% 29.2% 29.2% 29.2% 29.2% 29.2% 29.2% 24.2%
Vip 28.5% 28.5% 28.5% 28.5% 28.5% 28.5% 28.5% 23.5%
Đại Lý 28.7% 28.7% 28.7% 28.7% 28.7% 28.7% 28.7% 23.7%
Tổng Đại Lý 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 23%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Vip 15% 15% 15% 15% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại Lý 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Tổng Đại Lý 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%
Vip 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Đại Lý 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7%
Tổng Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 25.2% 25.2% 27.5% 25.2% 25.2% 25.2% 27.5% 25.2% 25.2% 27.5% 27.5% 0%
Vip 24.5% 24.5% 26.4% 24.5% 24.5% 24.5% 26.4% 24.5% 24.5% 26.4% 26.4% 0%
Đại Lý 24.7% 24.7% 25% 24.7% 24.7% 24.7% 25% 24.7% 24.7% 25% 25% 0%
Tổng Đại Lý 24% 24% % 24% 24% 24% % 24% 24% % % %
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 19.2% 19.2% 19.2% 19.2% 19.2%
Vip 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Đại Lý 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7%
Tổng Đại Lý 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 21.2% 21.2% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 15.2% 21.2% 21.2% 0%
Vip 21% 20.5% 14% 14% 14% 14% 14% 14.5% 20.5% 20.5% 0%
Đại Lý 20.7% 20.7% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.7% 20.7% 20.7% 0%
Tổng Đại Lý 20% 20% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 20% 20% %

Chat với Admin
Chat Ngay