Tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop

Cam kết không nuốt thẻ, không bảo trì, có nhân viện trực hỗ trợ 24/24, rút tiền sau 1 phút.

Đổi thẻ cào thành tiền mặt nhanh chóng - tiện lợi

Gạch thẻ siêu rẻ chiết khấu 10 - 15%. Free phí rút về các ngân hàng Nội địa Việt Nam, Ví điện tử Momo

Đổi Thẻ Cào Tự Động

VIETTEL cần điền đúng seri.
Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI.
Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin web/shop đối tác, web con.
► Hướng dẫn - chính sách Tại đây! ⭐
► Liên hệ hỗ trợ, kiểm tra thẻ miễn phí Tại đây!
► Group thông báoGr zalo 1 | Gr zalo 2 | Telegram
► Tạo website con: Tại đây

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12% 14% 14% 13.5% 13.5% 12.7% 12.7% 12.5% 12.5%
Vip 11.5% 13.5% 13.5% 13% 13% 12.2% 12.2% 12% 12%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10.2%
Vip 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.2% 17% 17% 17.7% 15.5% 13.5% 13.5% 13%
Vip 17% 17% 17% 16.5% 15.5% 13.5% 13.5% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2%
Vip 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5% 30.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Vip 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.7% 14.7% 27.5% 14.7% 14.7% 14.7% 27.5% 14.7% 14.7% 27.5% 15.2% 15.2%
Vip 14% 14% 26.4% 14% 14% 14% 26.4% 14% 14% 26.4% 14.5% 14.5%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Vip 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 14.2% 14.2% 16.2%
Vip 11.5% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 13.5% 15.5%

Chat với Admin
Chat Ngay